Corporate Finance

4CAA bij fusie en overname

Door de jarenlange ervaring met overnametrajecten is 4CAA bij uitstek in staat om u te begeleiden vanaf de interessepeiling tot en met de overeenkomst. Kantoren in de accountancy die hun relaties niet zelf willen begeleiden bij fusie en overname, kunnen ook een beroep doen op 4CAA. Succesvolle overnames kenmerken zich door veel aandacht aan de voorbereidingsfase.   

4CAA stappenmethode

Elk overname- of overdrachtstraject loopt volgens benoemde, vaste stappen:

  1. Bespreking met u: over uw wensen, de taakverdeling en bepaling van een realistisch tijdspad;
  2. Voorbereidingsfase:  opstellen van de uitgangspunten, waardering, verkoopklaar maken kantoor;
  3. Zoekfase: vinden van geschikte kandidaten;
  4. Onderhandelingsfase: voeren van gesprekken met kandidaten;
  5. Intentieverklaring: partijen verklaren een overname te willen realiseren op basis van overeengekomen uitgangspunten;
  6. Due-diligence onderzoek bij kooptrajecten: onderzoek of de overnamebalans correct is, eventueel uit te breiden met fiscaal en/of juridisch onderzoek;
  7. Afrondingsfase: opstellen koopovereenkomst ter ondertekening door beide partijen;
  8. Desgewenst begeleiding bij migratie: ondersteuning bij het snel bijeen brengen van culturen en werkwijzen.

4CAA bij fusie en overname in de accountancy

Voor de aan- of verkoop van uw accountants- of administratiekantoor opereert 4CAA als partner van ConnAcct.nl. We zijn gespecialiseerd in het waarderen van kantoren en we begeleiden kantoren door heel Nederland bij het koop- en verkoopproces. 

4CAA is Corporate Finance Businesspartner van Brookz

Veel ondernemers en aspirant ondernemers kennen Brookz als een betrouwbaar en professioneel overnameplatform. Daarom is deze samenwerking belangrijk voor 4CAA.

Het waarderen van een accountantskantoor is specialistisch werk. Je hebt dan een scherpe adviseur zoals Stephan nodig, die overal aan denkt.
Saskia van Haga Partner Hoogwoud & Van Haga

Beluister in onderstaande Visionplanner podcast wat Stephan Burg voor trends en ontwikkelingen ziet in de overnamemarkt van accountantskantoren

Door digitalisering en toenemende complexiteit van de regelgeving is de verkoop van uw eigen kantoor of koop van een ander kantoor een veelvoorkomend scenario. 

 

Bel +31 (06) 22 23 29 08 of MAIL voor een kennismakingsafspraak.