Het succes van digitale transformatie wordt bepaald door HR transformatie

wo 15 juni 2022
15 jun 22

Stephan Burg en Noortje de Rooij leggen uit waarom digitale transformatie in belangrijke mate afhangt van HR transformatie.

Ze geven 4 tips om dit in goede banen te leiden en je digitale transformatie wél goed van de grond te krijgen.

Als eigenaar van een accountantskantoor wil je je kantoor toekomstbestendig maken.

Hoewel de wil om verder te ontwikkelen er wel is, blijft het voor veel kantoren een uitdaging om digitale transformatie daadwerkelijk door te voeren.

Waarom jouw digitale transformatie niet van de grond komt

De 3 meestvoorkomende (mensgerelateerde) redenen die wij zien zijn:

  • Klanten krijgen prioriteit, waardoor management onvoldoende tijd maakt voor het verder ontwikkelen van het eigen kantoor; 

  • Klanten zijn nog niet klaar voor de verandering, waardoor kantoren op oude voet verder gaan; 

  • Medewerkers zien onvoldoende het belang of ervaren onvoldoende tijd en ruimte om aan de slag te gaan met de verandering.

Gevolgen van een stilstaand of vooruitgeschoven innovatietraject

Frustraties zowel in- als extern leiden er vaak toe dat kantoren de handdoek in de ring gooien. Oude werksystematiek wordt hervat.

Je kunt misschien nog wel een tijdje goed geld verdienen, ondanks dat je tegen beter weten in, in oude patronen blijft hangen.

Maar de relevantie van je kantoor neemt door het uitstellen van digitale transformatie per jaar af. Je concurrentiepositie wordt uitgehold. Links en rechts wordt je ingehaald door innovatieve spelers. De waarde van je kantoor daalt parallel aan het niet innoveren.

Wanneer je op dat moment bent aanbeland, is het onmogelijk nog een inhaalslag te maken.

Laat het niet zover komen.

Hoe je alsnog het innovatietraject uitrolt

Het sleutelwoord voor eerder genoemde belemmeringen is: HR transformatie.  

  • De toepassing van nieuwe technologieën vraagt namelijk vooral een geheel andere ‘mindset’ en attitude van medewerkers, leidinggevende en klanten;
  • Ook wordt het succes van een innovatie traject in sterke mate bepaald of er wel of niet duiding en context geleverd wordt door bestuurders en projectleiders.

Wij geven je 4 concrete tips om niet te verzanden in oude gewoontes en HR transformatie te bewerkstelligen.

Tip 1 Zorg voor betrokkenheid

Dit begint bij het hebben van een heldere visie en dit goed over de bühne krijgen bij je medewerkers. Waar werk je als kantoor naartoe? Waarom is de verandering nodig? Het is belangrijk om medewerkers direct aan te haken bij dit proces, zodat zij ook daadwerkelijk betrokkenheid ervaren. Dit vergroot namelijk eigenaarschap en daarmee de bereidheid om te veranderen.

Tip 2 Stel tijd, ondersteuning en middelen beschikbaar

Nadat medewerkers geïnformeerd en gemotiveerd zijn om mee te gaan in de verandering, moeten zij ook in staat worden gesteld om het werk uit te kunnen voeren.

Dit betekent dat er voldoende tijd, ondersteuning en middelen beschikbaar moeten zijn, zodat mensen niet het gevoel hebben in het diepe te worden gegooid. Dat creëert namelijk weerstand.

In de praktijk betekent dit met name tijd. Geef bijvoorbeeld iedere projectmedewerker 1 dagdeel per week de gelegenheid om aan het project te mogen werken met het projectteam. Bewaak dat projectdoelen tijdig worden behaald.

Tip 3 Voorkom weerstand en hou medewerkers aangelijnd

De grootste uitdaging om vast te blijven houden aan de nieuwe koers, zonder terug te vallen op de oude werkwijze, is het voorkomen van weerstand.

Het is namelijk niet zo dat mensen niet willen veranderen. Ze willen alleen oude werkwijzen en patronen niet loslaten. Dit vraagt dus van management geduld, aandacht en voldoende ondersteuning om de transitie te begeleiden. 

Het is belangrijk om projectdoelen duidelijk te maken aan de voorkant en mijlpalen te communiceren. Iedereen is zo op de hoogte van de gewenste projectplannen, het tijdpad en impact op de werkprocessen.

Tip 4 Heb oog voor veranderende rollen en competenties

De rol van een assistent-accountant verandert drastisch. Namelijk van verwerker naar kwaliteitscontroleur en van data-analyticus naar adviseur. Er moet een vertaalslag van data naar de klant worden gelegd. Van ruwe naar rijke data.

Dit vraagt een heel ander competentiebereik dan de competenties die meestal aanwezig zijn in je huidige personeelsbestand.

Ook je personeelsbestand zal daarom een transformatie moeten ondergaan. Van verwerkers naar medewerkers die vanuit een helicopterview duiding kunnen geven aan data voor adviessessies met de klant. Hierbij speelt vooral de uitdaging om ook toekomstgerichte adviezen aan de klant te geven vanuit die data-analyse.

Daar waar nodig is er dus training nodig om deze HR transformatie mogelijk te maken.

Zonder HR transformatie is het niet mogelijk om digitale transformatie succesvol te implementeren

Wij hopen dat kantoren door dit blog de noodzaak van HR transformatie beter onderkennen en voldoende aanknopingspunten zien om de handschoen (toch weer) op te gaan pakken.

Wil je van gedachte wisselen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Stephan of Noortje via info@4caa.nl