Kantoor eigenaren

Via de Corporate Finance organisatie "ConnAcct.nl" begeleid 4CAA fusie & overname trajecten voor accountants-, administratie- en advieskantoren door middel van een stappenmethode:

Stappenmethode

Elk overname- of overdrachtstraject loopt volgens benoemde, vaste stappen:

  1. Bespreking met u: over uw wensen, de taakverdeling en bepaling van een realistisch tijdspad;
  2. Voorbereidingsfase:  opstellen van de uitgangspunten, waardering, verkoopklaar maken kantoor;
  3. Zoekfase: vinden van geschikte kandidaten;
  4. Onderhandelingsfase: voeren van gesprekken met kandidaten;
  5. Intentieverklaring: partijen verklaren een overname te willen realiseren op basis van overeengekomen uitgangspunten;
  6. Due-diligence onderzoek bij kooptrajecten: onderzoek of de overnamebalans correct is, eventueel uit te breiden met fiscaal en/of juridisch onderzoek;
  7. Afrondingsfase: opstellen koopovereenkomst ter ondertekening door beide partijen;
  8. Desgewenst begeleiding bij migratie: ondersteuning bij het snel bijeen brengen van culturen en werkwijzen.